ПОДІЛ ЛІСІВ НА КАТЕГОРІЇ

Категорії лісів та виконувані ними функції

Площа за даними лісовпорядкування

га

%

Ліси природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення

1. Пам'ятки природи

161,1

0,5

2. Заповідні урочища

777,4

2,6

3. Заказники

770,9

2,5

4. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати

23,1

0,1

5. Ліси історико-культурного призначення

1,0

 

Разом по категорії лісу: 1733,5 5,7

Рекреаційно-оздоровчі ліси

1. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

212,9

0,7

Захисні ліси

1. Ліси протиерозійні

3678,7

12,2

2. Лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг відведення залізниць

191,5

0,6

3. Лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг відведення автомобільних доріг державного значення

86,0

0,3

4. Лісові ділянки (смуги лісів) вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів

809,3

2,7

Разом по категорії лісу:

4765,5

15,8

Експлуатаційні ліси

1. Експлуатаційні ліси

23568,1

77,8

Всього по лісогосподарському підприємству

30280

100