П'ятниця, лютого 23, 2018

slide

Сертифікація: базові поняття

Згідно лісового кодексу України (2006р)., лісова сертифікація – це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікаціє є забезпечення економічно-екологічно – і соціально-збалансованого ведення лісового господарства. Це досягається шляхом дотримання вимог відповідних стандартів, які визначаються на національному і міжнародному рівнях.

ДП «Делятинський лісгосп» від успішного проведення лісової сертифікації може отримати наступні вигоди:

 1. Наявність сертифікату і сертифікованої продукції поліпшує доступ на екологічно чутливі ринки.
 2. Поява пропозицій від найбільш солідних компаній на постачання сертифікованої продукції.
 3. Поліпшиться імідж підприємства та покращаться маркетингові можливості при реалізації продукції.
 4. Сертифікована продукція, як правило, матиме вищу ціну, що підвищує прибутковість лісгоспу.

Програму схвалення Лісової сертифікації (PEFC) було створено в 1999 році з ініціативи приватних власників лісів.

Сертифікація системи ведення лісового господарства складається з кількох етапів:

 1. Подача держлісгоспом запиту на проведення сертифікації та укладення договору з аудиторською компанією.
 2. Проведення аудиторською компанією попереднього оцінювання (попередній аудит).
 3. За необхідності-проведення в держлісгоспі коригувальних заходів та усунення недоліків, виявлених під час попереднього аудиту.
 4. Проведення аудиторською компанією основної оцінки (основний аудит).
 5.  За необхідності – проведення в держлісгоспі коригувальних заходів та усунення недоліків виявлених під час основного аудиту.
 6. Прийняття аудиторською компанією рішення про видачу сертифікату (або відмову про видачу сертифікату).
 7. Проведення аудиторською компанією щорічних планових наглядових перевірок.
 8. Поповнення сертифікаційного контракту.

Сертифікаційні аудити проводяться за спеціальною програмою, яка передбачає консультації з персоналом держлісгоспу, представниками місцевого населення та неурядових організацій, вивчення плану ведення лісового господарства, перевірку відповідності отриманої інформації під час вибіркового натурного обстеження місць проведення лісогосподарських операцій та інші процедури.

Якщо за результатами аудиту держлісгоспу видається сертифікат, то кожен рік аудиторська компанія проводить наглядовий аудит, під час якого  перевіряється в держлісгоспі стан дотримання сертифікаційних вимог, і продовжує дію сертифікату або припиняє його чинність – у разі виявлення серйозних невідповідностей.

Після закінчення терміну дії сертифікату, який становить 5 років, для відновлення чинності сертифікату потрібно повторно проводити основний аудит.

Об’єктами сертифікації можуть бути:

 1. Системи ведення лісового господарства;
 2. Ланцюг постачання лісової продукції, тобто управлінські, організаційні  та технологічні процеси руху лісової продукції від місця її заготівлі до кінцевого споживача.

Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в державі, до яких долучений лісовий сектор, зумовлюють необхідний поштовх до проведення лісової сертифікації в ДП «Делятинський лісгосп».

 

Оцінка впливу ведення лісового господарства на навколишнє природне середовище

У лісовому господарстві України оцінка впливу лісогосподарських заходів на навколишнє природне середовище може проводитись на різних рівнях, наприклад – при лісовпорядкуванні для організацій господарських секцій або при складанні технологічних карт для окремих лісових ділянок. Можливі впливи на навколишнє природне середовище мають оцінюватися ще до початку проведення лісогосподарських заходів, які можуть призвести до негативних наслідків. На рівні лісових ділянок оцінка впливу ведення лісового господарства на навколишнє природне середовище може проводитись безпосередньо  при складанні технологічних карт.

1.     Оцінка впливу на навколишнє природне середовище при проведенні лісовпорядкування.

Перший етап оцінки – під час проведення лісовпорядних і технічних нарад, в яких беруть участь представники держлісгоспу, обласного управління лісового і мисливського господарства та розробники проекту екологічної інспекції, а також інших неурядових зацікавлених сторін. Результати обговорення, якого досягають на основі моніторингу, заносять до рішення наради з відповідними висновками.

2.     Оцінювання можливого впливу на навколишнє природне середовище на ділянках, де плануються лісогосподарські заходи.

Проводять фахівці, які відповідальні за проведення заходу під час підготовчих робіт і складання технологічних карт до цих заходів. Проведення такого оцінювання є частиною вимог ЛОР, які перевищують вимоги національної нормативно-правової бази лісового господарства, проте не суперечить ним. Фахівці, які проводять оцінювання, записують потенційні негативні впливи, які можуть мати місце в результаті проведення заходу, оцінюють ступінь впливу (незначний чи значний) і визначають спеціальні заходи, які вживатимуться для пом’якшення впливу лісогосподарського заходу на навколишнє середовище (грунти, рослинність, дику фауну, воду, тощо).

Принципи, критерії та індикатори Лісової Опікунської Ради (ЛОР)

Принципи сталого ведення лісового господарства визначають керівні ідеї та базові основи діяльності в сфері організації та ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку.

Критерії визначають сукупність вимог щодо напрямків практичної діяльності, спрямовані на втілення принципів.

Індикатори дають можливість кількісно та якісно характеризувати критерії.

В програмі сертифікації держлісгоспу оцінювання (кінцевий аудит) буде проведена по аналізу дотримування вимог 10 принципів з відповідними критеріями та індикаторами. Принципи і критерії ЛОР застосовуються при оцінці ведення лісового господарства в усьому світі. Принципи і критерії слід розглядати як одне ціле і вони можуть за окремими складовими перевищувати вимоги до ведення лісового господарства, які встановленні чинною нормативно-правовою базою України.

Перелік основних принципів ЛОР:

Принцип 1 – відповідність законодавству і принципам ЛОР;

Принцип 2 – права та обов’язки власників і користувачів;

Принцип 3 – права корінних народів;

Принцип 4 – стосунки з місцевим населенням і права працівників;

Принцип 5 – використання лісу;

Принцип 6 – вплив на навколишнє природне середовище;

Принцип 7 – план заходів щодо ведення лісового господарства;

Принцип 8 – моніторинг і оцінка;

Принцип 9 – Збереження особливо цінних лісів;

Принцип 10 – лісові плантації.

Аналізуючи принципи і критерії, потрібно чітко з’ясувати, вимоги саме яких критеріїв перевищують національні вимоги і які додаткові заходи слів вжити, щоб досягти сталого ведення лісового господарства у відповідності з вимогами ЛОР.

 

Повний перелік

невідповідностей між Принципами і Критеріями FSC та вимогами законодавства

Принцип 6.3 – про необхідність збереження біорізноманіття (старовірові дерева, фаутні дерева, повалені дерева) суперечать «санітарним правилам в лісах України» та Правилам РФОЛ, які передбачать рубку таких дерев першочергово при проведенні усіх видів РФОЛ.

Принцип 8.3  - замість клеймування запроваджено на державному рівні електронний облік деревини з використанням на кожній колоді пластикових бірок.

 

Головний лісничий

ДП «Делятинський лісгосп»                 Р.П.Здреник

  

 

Затверджую:

Директор ДП «Делятинський лісгосп»

____________________І.І. Симчич

«_____»________________2012р.

Перелік

видів діяльності, що потребують постійного моніторингу у ДП «Делятинський лісгосп»

п/п

Види діяльності по яких проводиться моніторинг

Терміни моніторингу

Відповідальні за моніторинг

Посада

П.Б

1.

Постійний моніторинг заготівлі лісо продукції – від виписки по лісорубних квитках до фактичного виходу сортиментів, аналіз виходу ділових сортиментів порівняно з нормативами виходу (програми 1С-ліс)

Щомісячно, щоквартально, щорічно

Бухгалтер по обліку лісопродукції

Дердюк О.М

2.

Динаміка зміни в категоріях земель по обліку лісового фонду Делятинського держлісгоспу. Завдання- збільшення площі покритої лісом

щорічно

Начальник відділу ЛГ

Василишин Д.І

3.

Посадка лісових культур та сприяння природному зменшенню площ суцільних зрубів та збільшення ділянок з природним поновленням

щорічно

Інженер з лісових культур

Мельник Д.П

4.

Динаміка чисельності рідкісних та зникаюсих видів фауни. Облік загальної мисливської фауни в лісгоспі.

щорічно

Районний мисливствознавець

Томашевський М.П

5.

Динаміка обліку рідкісних і зникаючих видів рослин

щорічно

Інженер з лісових культур

Мельник Д.П

6.

Приживленість лісових культур (причини незадовільного стану та шляхи усунення недоліків шляхом доповнення л/к та вводу недостаючи порід)

щорічно

Інженер з лісових культур

Мельник Д.П

7.

Заміна похідних смерічників на ялицеві насадження з домішкою модрини

щорічно

Інженер з лісових культур

Лісничі лісництв

Мельник Д.П

8.

Стан охорони праці та техніки безпеки на підприємстві

Щоквартально щорічно

Інженер по техніці безпеки

Крайлюк В.В

9.

Охорона лісу від лісових пожеж, забезпечення підрозділів засобами пожежогасіння

щорічно

Інженер по охороні і захисту лісу

Грещук В.І

10.

Рубки догляду в молодняках, забезпечення умов росту головної породи, якість проведення рубок

щорічно

Інженер по лісокористуванню

Якіміщак О.М

11.

Охорона лісу від самовільних порубів, профілактичні заходи по запобіганню самовільних рубок. Аналіз об’ємів виявлених самовільних рубок і їх вплив на природне навколишнє середовище

щорічно

Інженер по охороні і захисту лісу

Грещук В.І

12.

Використання річної розрахункової лісосіки та річного приросту в порівнянні із затвердженими нормативами по лісгоспу

щорічно

Начальник відділу ЛГ

Василишин Д.І

13.

Виконання планових завдань по усіх напрямках діяльності лісгоспу

щорічно

Головний економіст

Вередюк І.І

14.

Стан об’єктів ПЛБ (постійної лісонасіневої бази) та якість заготовленого насіння на даних обєктах

щлорічно

Інженер з лісових культур

Мельник Д.П

15.

Стан лісових доріг та ефективність будівництва лісових доріг

щорічно

Головний інженер

Боднарук Р.Ю

16.

Стан об’єктів приро-заповідного фонду

щорічно

Інженер з лісових культур

Мельник Д.П

17

Ефективність роботи лісових розсадників, вихід стандартного садивного матеріалу для подальшого створення лісових культур

щорічно

Інженер з лісових культур

Мельник Д.П

18.

Електронний облік деревини, вихід ділових сортиментіввищих ґатунків на лісосіках.

щорічно

Інженер по лісокористуванню

Лубів І.П

Відповідальний за сертифікацію у ДП «Делятинський лісгосп»

Головний лісничий             _____________Р.П.Здреник